בלום סט לחורף

375.00

1 שמיכת תינוק עם מילוי 100 ס”מ / 150 ס”מ
1 נחשוש / מגן מיטה 200ס”מ אורך
1 סדין מיטת תינוק / מעבר 135 ס”מ / 75 ס”מ