Cork One Line a Day – משפט אחד ביום

109.00

ספר הזיכרון המהמם הזה הוא דרך פשוטה ומתגמלת לשקף ולתעד מחשבות ומטרות.

יומן חדש ומרהיב בן חמש שנים הופך מחשבות אוסף הזיכרונות . כל עמוד כולל מקום לרשום שורה מהירה מדי יום במשך חמש שנים. ככל שהדפים מתמלאים, תוכל להסתכל אחורה על האירועים של אותו תאריך בשנים קודמות. עטוף בחומר פקק מישוש מודגש עם דגשים בנייר כסף, כתב העת הזה הוא מאגר הולם ואופנתי לחמש שנים של זיכרונות שתשמור לנצח.

נהדר כמתנה.